A weboldal használatának feltételei

Jogi viszony és általános figyelmeztetések

  • Hatályosság. A weboldal jelen használati feltételei 2022.02.25-től hatályosak.
  • Jelen dokumentum alkalmazásában a http://senteso.hu és az összes aloldalt jelenti.
  • Szolgáltatás. Jelen dokumentum alkalmazásában a szolgáltatás az információs társadalom szolgáltatása, amelyet Ön weboldalunk használatával vesz igénybe, és amelynek szolgáltatója a ROK corp s.r.o. kereskedelmi társaság, amelynek székhelye Lipůvka 1. sz. 350, 679 22 Lipůvka, cégjegyzékszáma 14235251, bejegyezve a brünni tartományi bíróság által vezetett cégjegyzékbe, a C szakaszban, 127314 akta alatt, CZ14235251 közösségi adószámmal (ebben a dokumentumban csak a „mi” vagy a megfelelő kifejezések szerepelnek). A szolgáltatás igénybevétele jogviszonyt hoz létre köztünk és a szolgáltatás igénybevevője között (a jelen dokumentumban csak „Ön” vagy a megfelelő kifejezések).
  • Internetes tartalom. Jelen dokumentum értelmében a szolgáltatás részeként az Ön rendelkezésére bocsátott webtartalom minden olyan adatot jelent, amelyet webböngészőn keresztül megadott kérése alapján kap tőlünk, különösen szövegeket, képeket, de az oldalak forráskódjait is.
  • A szolgáltatásnyújtás köre. A szolgáltatás nyújtása során nem garantált minimális szolgáltatásnyújtási kör. Megtörténhet, hogy a Szolgáltatás részben vagy egészben átmenetileg, vagy véglegesen nem elérhető. Felhasználói felülete, megjelenése vagy funkcionalitása saját belátásunk szerint változhat vagy eltávolítható, előzetes értesítés nélkül.
  • Szolgáltatás ára. A szolgáltatást ingyenesen biztosítjuk. Ön fizet a technikai felszerelésért, a szoftverért és a szolgáltatáshoz való csatlakozásért.
  • Feltételek változásának kizárása. A weboldal jelen használati feltételei bármikor változhatnak és frissíthetők. Mielőtt használni szeretné a webes tartalmat, az Ön felelőssége, hogy megismerje azok aktuális verzióját.
  • Általános korlátozások. Tilos bármilyen olyan eszközt használni a jelen szolgáltatáshoz vagy más szolgáltatásainkhoz, kapcsolódó és egyéb internetes szolgáltatásokhoz és webhelyekhez vagy számítógépes hálózathoz, amely a biztonsági intézkedéseket megzavarná vagy megkerülné.
  • Felelősség kizárása. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget a jelen szolgáltatással kapcsolatban Önt esetlegesen elszenvedett károkért, valamint az ilyen károk kártérítési összegének megállapodás szerinti 0 Ft összegű.
 • Szerzői jog
  • Az engedély kizárása. Ha a webes tartalom részben vagy egészben szerzői joggal védett mű, és hacsak a webtartalom egyes elemeinél másként nem szerepel, akkor nem adunk Önnek licencet a webes tartalomra, és nem használhatja fel a jogi korlátozásokon és kivételeken kívül anélkül, hogy kifejezett engedélyünket megkapná.
  • Adatbázis jogok. Ön nem jogosult adatbázisaink bányászására vagy más módon történő felhasználására kifejezett engedélyünk nélkül. Ezen túlmenően Ön vállalja, hogy tartózkodik a hasonló magatartástól a szerzői jog által nem védett adatbázisainkkal kapcsolatban.
  • Ha linkel a Webhelyre, tudomásul veszi, hogy nem adhat linket olyan harmadik félnek, amely megkerüli biztonsági vagy tartalomterjesztési ellenőrzési intézkedéseinket, például a csak bejelentkezett felhasználók számára elérhető hivatkozásokat. Ezen túlmenően minden esetben fenntartjuk a jogot a Weboldal szerkezetének és tartalmának megváltoztatására, vagy a tartalomkezelés új eszközeinek bevezetésére vagy meglévő módosítására, ami a korábban megszerzett tartalom működésképtelenségét eredményezheti. Ön tudomásul veszi, hogy ebben az esetben semmilyen kártérítésre nem jogosult.
 • Felhasználói fiók
  • Meghatározás. Felhasználói fiók az adatbázisunkban lévő felvételt és az ahhoz rendelt adatokat jelenti; a hitelesítéshez használt bejelentkezési név és jelszó határozza meg. A felhasználói fiókhoz személyes adat rendelhető, és ha a felhasználói fiók jogi személyt képvisel, akkor ez a személyes adat azonosítja a nevében eljáró természetes személyt.
  • Felhasználói fiók használata. A szolgáltatás egyes részei felhasználói fiókhoz kapcsolódhatnak. Ilyen esetben felhasználói fiók regisztrálása szükséges, amelyre az alábbiakban felsorolt regisztrációs feltételek vonatkoznak.
  • Felhasználói fiók regisztrációs feltételei. A regisztrációval Ön elfogadja az alábbi feltételeket:
   • A regisztrációt a weboldalon található webes űrlapon keresztül elküldött kérése alapján hajtjuk végre, amennyiben minden szükséges adatot megad, és elfogadja a jelen regisztrációs feltételeket.
   • Egy e-mail cím csak egy felhasználói fiókhoz használható.
   • A szolgáltató fenntartja a jogot a regisztráció visszautasítására.
   • A felhasználói fiók többek között a velünk való kommunikációt és tárgyalásokat szolgálja. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy csak Ön vagy az Ön által felhatalmazott személy férhessen hozzá felhasználói fiókjához. Az ilyen személyek felhasználói fiókon belüli tevékenységei a nevében végzett tevékenységeknek minősülnek.
   • A rendszerkarbantartás részeként törölhetjük az inaktívakat, és törölhetjük vagy egyesíthetjük a duplikált felhasználói fiókokat.
   • A jelen dokumentumból eredő kötelezettségeinek megszegése esetén jogunkban áll a szolgáltatás nyújtását megszüntetni vagy korlátozni, például a felhasználói fiók letiltásával, törlésével vagy a weboldalhoz való hozzáférés megakadályozásával.